01

Giải nhất

Học bổng STEAM ENGLISH 3.000.000 VND và 1 phần quà trị giá 700.000 VND

01

Giải đặc biệt

Học bổng STEAM ENGLISH 5.000.000 VND và 1 phần quà trị giá 1.000.000 VND

02

Giải nhì

Học bổng STEAM ENGLISH 1.000.000 VNĐ và 1 phần quà trị giá 500.000 VND

  • October
  • November
  • December

🏆 Giải đặc biệt: Solve for X
Học bổng STEAM ENGLISH 5.000.000 VND và 1 phần quà trị giá 1.000.000 VND
🥇 Giải nhất: Three little pigs
Học bổng STEAM ENGLISH 3.000.000 VND và 1 phần quà trị giá 700.000 VND
🥈 Giải Nhì: Bleeh-Bleeh-Bleeh và SKS
Học bổng STEAM ENGLISH 1.000.000 VNĐ và 1 phần quà trị giá 500.000 VND

🏆 Giải đặc biệt: Boss Team
Học bổng STEAM ENGLISH 5.000.000 VND và 1 phần quà trị giá 1.000.000 VND
🥇 Giải nhất: Forever Alone
Học bổng STEAM ENGLISH 3.000.000 VND và 1 phần quà trị giá 700.000 VND
🥈 Giải Nhì: Blink và Advanger
Học bổng STEAM ENGLISH 1.000.000 VNĐ và 1 phần quà trị giá 500.000 VND

🏆 dfgfdgdfgdf

dfsdfdsf