Lions

Chương trình tiếng Anh STEAM này được thiết kế cho trẻ em từ 5 đến 6 tuổi. Ở cấp độ này, bé sẽ được học và thực hành cách kết nối các ý tưởng thông qua các vật dụng, công cụ và quy trình trong quá trình học các chủ đề khác nhau và tham gia vào các hoạt động tương tác về gia đình, động vật trang trại, cơ thể con người và nhiều chủ đề khác.

Hippos

Chương trình tiếng Anh STEAM này được thiết kế cho trẻ em từ 4 đến 5 tuổi. Bé sẽ được hướng dẫn để hòa nhập với các bạn cùng trang lứa và bắt đầu học về ngữ âm và các chủ đề khác nhau như trường học, sở thú, cơ thể con người và nhiều chủ đề khác.