NEWTON

Tập trung kỹ năng nghe, nói và phát triển tư duy theo tiêu chuẩn học thuật, chuẩn bị kỹ năng cho các kỳ thi tiếng Anh: KET, PET… Đồng thời, các chủ đề chuyển tiếp từ độ tuổi thiếu nhi sang thiếu niên.

DARWIN

Tiếp tục phát triển kỹ năng viết và truyền thông bằng văn bản. Sử dụng dạng câu mệnh đề và câu hỏi Wh- để mô tả các chủ đề, sự kiện trong cuộc sống thành thị, sức khỏe và thực phẩm; tìm hiểu về nghệ thuật, điện ảnh và văn học. Kỹ năng thực hành và phân tích, ghi lại kết quả các hoạt động về chủ đề STEAM.

EDISON

Kết hợp các dạng câu mệnh đề, diễn tả thói quen trong quá khứ. Thảo luận các chủ đề về kiến trúc, công nghệ, điện ảnh, sự thay đổi của môi trường con người. Lập kế hoạch cho tương lai, trình bày các yếu tố khách quan và chủ quan của nhiều vấn đề. Mô tả và chỉ dẫn cụ thể các điểm đến khác nhau.

CURIE

Nắm bắt và hiểu các ý chính của các vấn đề từ cụ thể đến trừu tượng, sử dụng kỹ thuật thảo luận và nâng cao kỹ năng trình bày các chủ đề: giáo dục, gia đình, thể thao, sự trung thực, pháp luật, cách tư duy về thành công.