Lions

Chương trình tiếng Anh STEAM này được thiết kế cho trẻ em từ 5 đến 6 tuổi. Ở cấp độ này, bé sẽ được học và thực hành cách kết nối các ý tưởng thông qua các vật dụng, công cụ và quy trình trong quá trình học các chủ đề khác nhau và tham gia vào các hoạt động tương tác về gia đình, động vật trang trại, cơ thể con người và nhiều chủ đề khác.

Hippos

Chương trình tiếng Anh STEAM này được thiết kế cho trẻ em từ 4 đến 5 tuổi. Bé sẽ được hướng dẫn để hòa nhập với các bạn cùng trang lứa và bắt đầu học về ngữ âm và các chủ đề khác nhau như trường học, sở thú, cơ thể con người và nhiều chủ đề khác.

FLYERS

Tiếp cận nền tảng Anh ngữ cơ bản như cách phát âm, viết, nói những câu đơn giản; khám phá các môn học STEAM.

STARS

Mở rộng vốn từ vựng; nói và viết về các chủ đề thân thuộc; tìm hiểu khái niệm và lợi ích của STEAM trong cuộc sống.

HEROES

Tăng cường vốn từ vựng về các chủ đề học thuật; sử dụng điểm ngữ pháp và mẫu câu phức tạp để viết thành đoạn văn ngắn.

LEADERS

Mở rộng ý khi giao tiếp; phát triển luận điểm thành bài văn hoàn chỉnh; khám phá mối quan hệ giữa công nghệ và máy móc.

LEGENDS

Hoàn thiện các kỹ năng Anh ngữ; tiếp cận với các chủ đề học thuật khó thường xuất hiện trong các kỳ thi quốc tế.

NEWTON

Tập trung kỹ năng nghe, nói và phát triển tư duy theo tiêu chuẩn học thuật, chuẩn bị kỹ năng cho các kỳ thi tiếng Anh: KET, PET… Đồng thời, các chủ đề chuyển tiếp từ độ tuổi thiếu nhi sang thiếu niên.