Hippos

Chương trình tiếng Anh STEAM này được thiết kế cho trẻ em từ 4 đến 5 tuổi. Bé sẽ được hướng dẫn để hòa nhập với các bạn cùng trang lứa và bắt đầu học về ngữ âm và các chủ đề khác nhau như trường học, sở thú, cơ thể con người và nhiều chủ đề khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *