NEWTON

Tập trung kỹ năng nghe, nói và phát triển tư duy theo tiêu chuẩn học thuật, chuẩn bị kỹ năng cho các kỳ thi tiếng Anh: KET, PET… Đồng thời, các chủ đề chuyển tiếp từ độ tuổi thiếu nhi sang thiếu niên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *