EDISON

Kết hợp các dạng câu mệnh đề, diễn tả thói quen trong quá khứ. Thảo luận các chủ đề về kiến trúc, công nghệ, điện ảnh, sự thay đổi của môi trường con người. Lập kế hoạch cho tương lai, trình bày các yếu tố khách quan và chủ quan của nhiều vấn đề. Mô tả và chỉ dẫn cụ thể các điểm đến khác nhau.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *